0211-18/1024/01: Ph.D. Synopsis Presentation (28-29 November, 2018)

28 November 2018 at 11:00 a.m.
29 November 2018 at 11:00 a.m.
Sr.
No.

Name
 Sr.   No.
Name
1
Yadav Devashish
1
Singh Dileep
2
Choudhary Divya
2
Chakraborty Abhijay
3
Mishra Mradul
3
Priti
4
Singh Harmender
4
Nayan Nitish
5
Joshi Jaiminkumar
5
Chandak Sejal
6
Parekh Nisha
6
Sharma Dilip
7
Pachori Anuiksha
7
Arora Gunjan
8
Saroj Nidhi
8
Dube Aadya
9
Tyagi Mayank
9
Das Himadri
10
Tewari Nidhi
10
Patel Apoorva
11
Sharma Aishwarya
11
Kumar Anand
12
Chauhan Sunita
12
Bhatt Rajiv
13
Khandelwal Ritushree


Last Updated :07-12-2018